Aequitas sequitur legem

słuszność idzie za prawem

Ubi ius, ibi onus

gdzie prawo tam obowiązek

Cogitationis poenam nemo patitur

nikt nie ponosi kary za myślenie

Wiedza i zaangażowanie

Połączenie tych dwóch cech jest dla naszych Klientów gwarancją obsługi na najwyższym poziomie.

Doświadczenie i kompetencja

Zdobyte na przestrzeni lat doświadczenie, przekłada się na sukces naszych Klientów.

Partnerstwo i zaufanie

Oferujemy usługi prawne, które w sposób kompleksowy rozwiązują problemy, z jakimi zwracają się do nas Klienci.


Kancelaria zapewnia szerokie spectrum usług prawnych. Świadcząc usługi, zawsze mamy na względzie najwyższe dobro - jakim jest dobro naszych Klientów. Relacje budowane z Klientami, oparte są przede wszystkim o zasadę wzajemnego zaufania. Korzystając z naszego wsparcia otrzymujecie Państwo gwarancję najwyższej jakości usług prawniczych.

Świadczymy usługi prawne zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych oraz podmiotów zinstytucjonalizowanych.

Zapewniamy obsługę prawną także poza siedzibą Kancelarii.

Obszar praktyki

Oferta Kancelarii jest skierowana zarówno do osób fizycznych (Klientów indywidualnych), jak i do małych oraz dużych przedsiębiorstw.

Pomoc prawna, jakiej udziela Kancelaria, polega głównie na reprezentowaniu Klientów przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej.

Kancelaria udziela również porad prawnych, sporządza umowy oraz przygotowuje kompleksowe opinie prawne.

Możliwe jest także podjęcie dłuższej współpracy w ramach bieżącej obsługi prawnej świadczonej na rzecz przedsiębiorców


Kancelaria świadczy usługi z zakresu:

Prawa cywilnego, w tym m.in. sprawy:

Prawa karnego, w tym m.in. sprawy:

Prawa gospodarczego:

Prawa administracyjnego:

Poza wyżej wymienionymi usługami prawnymi, Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu innych dziedzin prawa, dostosowując się do Państwa potrzeb i problemów.

Wynagrodzenie

W Kancelarii stosowany jest następujący system rozliczeń:

Rozliczenie godzinowe

Klient dokonuje zapłaty za usługę prawną w zależności od ilości czasu poświęconego na wykonanie pracy, na podstawie rozliczenia zawierającego informację o zakresie czynności oraz czasie przeznaczonym na jej wykonanie.
Rozliczenie świadczonych usług dokonywane jest zgodnie ze stawką godzinową ustalaną w porozumieniu z Klientem.
Kancelaria stosuje przedmiotowy system rozliczeniowy przede wszystkim przy stałej obsłudze prawnej, a także w przypadku gdy nie jest możliwe określenie z góry z akresu świadczonej pracy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie za wykonaną usługę prawną określane jest poprzez ustalenie z góry konkretnej kwoty wynagrodzenia.
Kancelaria stosuje przedmiotowy sposób rozliczeniowy w sprawach, w których można w przybliżeniu określić zakres prac i ich wymiar czasowy.

Abonament miesięczny

System abonamentowego rozliczania usług prawnych stanowi formę wynagrodzenia stosowaną przede wszystkim w stosunku do Klientów korzystających z usługi stałej obsługi prawnej Kancelarii. Kwota tego wynagrodzenia, stanowi dla Klienta stałą miesięczną opłatę, z zastrzeżeniem, że czas przeznaczony na obsługę nie przekroczy ustalonego w umowie z Klientem limitu.
Podkreślenia wymaga, że w przedmiotowym systemie rozliczeniowym wszelkie opłaty sądowe i skarbowe oraz dodatkowe koszty związane z prowadzoną sprawą pokrywa Klient.

Wynagrodzenie z premią za sukces (tzw. Success fee)

W sprawach polegających na reprezentowaniu Klienta przed sądem, możliwe jest ustalenie wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy oraz wynagrodzenia częściowo zależnego od rezultatu tzw. („success fee”).

O mnie

Mariusz

Mariusz Skórski

Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2011 roku jest członkiem Adwokatury Polskiej.

Aplikację adwokacką ukończył w Krakowskiej Izbie Adwokackiej.

Obecnie jest wpisany na listę adwokatów Rzeszowskiej Izby Adwokackiej.

Posiada doświadczenie w reprezentowaniu Klientów zarówno przed sądami jak i organami administracji publicznej.

Kontakt

Adres:
ul. Rynek 17
28-200 Staszów

Telefon:
tel. kom. +48 609 015 104

www:
www.kancelaria-skorski.pl
www.staszowadwokat.pl

email:
m.skorski@kancelaria-skorski.pl
kancelaria@kancelaria-skorski.pl

Kancelaria przyjmuje Klientów od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 17:00

W pozostałych terminach, Kancelaria przyjmuje po telefonicznym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Numer rachunku bankowego: 30 1910 1048 2124 2328 1283 0001
NIP: 8661638318
REGON: 260782099